Marta
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku „Filologia polska z logopedią”. Dzięki nim pogłębiłam wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, oraz tę dotyczącą wszystkich zaburzeń mowy. Członkostwo w Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz doświadczenie zawodowe zdobyte dzięki wolontariatom i praktykom pozwoliły nabrać mi umiejętności praktycznych. Studia „pedagogiczne” ukończone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie pozwoliły mi przyswoić informacje dotyczące pracy w szkołach i placówkach oświaty. Zdobyłam wiedzę z zakresu metodyki, pedagogiki a także psychologii. Ukończyłam kurs „opiekunki dziecięcej w żłobku”, dopełniając moją wiedzę w pracy z dziećmi najmłodszymi.
Praca z naszymi podopiecznymi daje mi ogromną radość, postępy w ich rozwoju to satysfakcja i nagroda przekładająca się na chęć dawania coraz to więcej uśmiechu i radości. Jestem osobą ciepłą, odpowiedzialną i łatwo nawiązującą kontakty. Cechuje mnie cierpliwość, wrażliwość i empatia niezbędna w pracy z maluszkami.

 

Ania
Z zawodu jestem terapeutą zajęciowym. Ukończyłam kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”. Obecnie studiuję „Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną”.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym, a także odbywając praktyki i wolontariat. Jestem osobą odpowiedzialną, ciepłą i wrażliwą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Szybko nawiązuje kontakt z dziećmi, staram się zapewnić im miło spędzony czas w żłobku.

 

 

 

Justyna
Z zawodu jestem terapeutą zajęciowym, oraz opiekunką dziecięcą. Doświadczenie zawodowe zdobyłam dzięki wolontariatom w domu dziecka oraz praktykom w żłobkach. Jestem ciepłą cierpliwą i odpowiedzialną osobą. Podczas swojej pracy staram się zapewnić dziecku dużo ciepła i najlepsze warunki do prawidłowego i efektywnego rozwoju przez ciekawe zabawy i urozmaicone zajęcia jak również dbanie o zdrowie oraz higienę dzieci. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo radości i satysfakcji. Staram się, by każde z osobna czuło się bezpieczne i kochane. Dzięki tym cechom łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi.

 

Jowita
Ukończyłam studia podyplomowe  na kierunku ,,Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori”, gdzie zdobyłam wiedzę dotyczącą psychologii, pedagogiki dziecięcej jak również metodyki nauczania na różnych poziomach edukacji. Jestem również absolwentką UMCS na kierunku ,,Biologia”. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam w przedszkolu, gdzie pracowałam ponad dwa lata.  Założyłam tam ,,Klub Małego Przyrodnika”, gdzie dzieci z moją pomocą wykonywały wiele ciekawych doświadczeń. Znam wiele alternatywnych form pracy z dziećmi, które działają sensorycznie na rozwój dzieci, np. metoda M. Montessori, metoda F. Froebla. Staram się je wykorzystywać w codziennej pracy z maluszkami. Jestem osobą ciepłą, cierpliwą , empatyczną i wrażliwą. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.

 

Paulina
Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział w Lublinie – na kierunku Pedagogika, specjalność – Resocjalizacja z Socjoterapią. W czasie studiów odbyłam praktyki
w wielu placówkach, tj. Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – w tym czasie poznawałam problemy dzieci pochodzących z różnych środowisk. Przez rok studiowałam również pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.  Ukończyłam kurs opiekunki w żłobku, by móc pracować z dziećmi najmłodszymi, tj. w wieku do 3 lat.       W trakcie trwania kursu odbyłam również praktyki w żłobku. Po zakończeniu kursu wiedzę teoretyczną mogłam przełożyć na praktykę odbywając 6-miesięczny staż na stanowisku opiekunki, który przygotował mnie do mojej obecnej pracy w żłobku. Studiując pracowałam jednocześnie jako niania, co łącznie przekłada się na kilkuletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, kreatywną oraz dobrze zorganizowaną. Praca z dziećmi daję mi dużą satysfakcję – uwielbiam śpiewać, tańczyć, czytać książki i aktywnie spędzać czas, nie lubię „stać w miejscu„ i marnować czasu . Ponadto wyróżniam się takimi  cechami jak spontaniczność, cierpliwość , empatia oraz wrażliwość. W pracy czy też na co dzień oddaję się temu, co robię, bez reszty, więc cokolwiek robię, staram się robić to na 100 %. Moja dewiza brzmi: „ Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem‘’. Cieszmy się z drobiazgów, tak jak robią to dzieci –
w tej kwestii możemy się jeszcze wiele od nich nauczyć 🙂

Edyta
Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności Psychopedagogika specjalna z logopedią. Swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi najmłodszymi poszerzałam poprzez liczne praktyki, warsztaty a także kończąc kurs „Opiekun dziecięcy w żłobku”. Jestem osobą odpowiedzialną, ciepłą, troskliwą, pozytywnie nastawioną do życia. W pracy z dziećmi kieruję się troską o ich bezpieczeństwo i postępy na każdej płaszczyźnie ich rozwoju. Wykorzystując różne metody i formy pracy staram się kreatywnie wypełnić im czas spędzony w żłobku. Największą radość sprawia mi codzienna obserwacja nawet najmniejszych postępów naszych maluszków.

 

 

Agata
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją. Doświadczenie zawodowe zdobyłam dzięki praktykom oraz opiece nad własnymi dziećmi,  które nauczyły mnie wielu praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z maluszkami. Jestem osobą odpowiedzialną, cierpliwą i wrażliwą. Podczas swojej pracy staram się zapewnić dzieciom najlepsze warunki do rozwoju, poznania samych siebie i ich otoczenia. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji a uśmiech na ich twarzach jest największą motywacja do dalszego działania.

 

 

 

Kasia
Jestem absolwentką pedagogiki UMCS, z zawodu – opiekunką dzieci w wieku żłobkowym, posiadam uprawnienia instruktorki teatralnej, mediatorki oraz umiejętność grania na pianinie, bardzo lubię śpiewać. Posiadam wieloletnie doświadczenie w mojej pracy; jako mama (syn – 13 lat), potem jako niania, aktualnie jako wychowawczyni w żłobku. Interesuje mnie psychologia rozwoju dzieci do lat 3, formy terapii rozwojowej, wpływ sztuki na rozwój pociech. Jestem osobą bardzo pogodną, cierpliwą, wyrozumiałą i energiczną. Moją misją jest nie tylko prawidłowa opieka nad dziećmi, ale również dbanie o harmonijny i wszechstronny rozwój małego człowieka.

 

Justyna
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo wychowawcza z resocjalizacją oraz magisterskie na kierunku pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na kursie zdobyłam również zawód opiekuna dziecięcego. Dodatkowo odbyłam kurs animatora czasu wolnego dla dzieci, a także ukończyłam ognisko muzyczne w klasie gitary klasycznej. Doświadczenie zdobyłam dzięki praktykom, stażowi w przedszkolu oraz kilkuletniemu wolontariatowi w domu dziecka. W życiu mam możliwość łączenia swoich pasji, którymi są muzyka, praca z dziećmi oraz makrama i decoupage. Daje mi to dużo satysfakcji, a zarazem mobilizuje do ciągłej pracy nad sobą. Jestem osobą wesołą, ciepłą i cierpliwą, ułatwia to nawiązanie kontaktu z dziećmi, które chętnie spędzają ze mną czas, a co najważniejsze buduje to w nich poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Żaneta
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną”. Doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając praktyki, wolontariat, a także podejmując pracę jako opiekunka w trakcie studiów. Jestem osobą cierpliwą, zorganizowaną, ciepłą i komunikatywną. Bardzo ważne jest dla mnie to, by każde dziecko czuło się bezpieczne i kochane. W trakcie swojej pracy staram się zapewnić dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju poprzez stosowanie różnorodnych zajęć i zabaw, w atmosferze pełnej ciepła i życzliwości.